PREVELA NA HRVATSKI I OBRADILA :

LENA MALNAR
DIPL. RUSISTA,  TEHNIČKI I ZNANSTVENI PREVODITELJ


S.N. LAZAREV : 

DIJAGNOSTIKA  KARME

KNJIGA PRVA SUSTAV SAMOREGULACIJE POLJA
                                       (AO "SFERA" Sankt-Petersburg)

"Jedan redovnik, koji je tijekom deset godina neprekidno molio Boga za dar iscjeljenja, dobi ga,
i dođe svome starcu i reče mu o tome, a ovaj mu naredi da ide moliti Boga  da mu oduzme taj dar
i da mu daruje vi
đenje grijehova "
Klik na knjige (download)  !      (131 KB)