Matišina  verzija  -  prema  njegovom  osobnom  kazivanju  razmišljanju


POVIJEST   GRABOVAC-a    NASELJENIH   U   VRŽERALIMA

ili  Rodoslovlje  Grabovčevo. . .

              Ono  što  se  zna  prenošenjem  preko  usmene  predaje  od 
Mate
(Matiše) Grabovčeva  iz  Vržerala,  (onoliko  koliko  je  čuo  od  starih) 
povijest  Grabovaca  navodno  ide  iz  'Imotskog' – točnije  'Prološca  donjeg',
(gdje su  postojale  'Tavre' - Grabovci).  

              Povijest  počinje  tako  što  su  se  'četiri  brata'  - iz  obitelji  Grabovac 
 (Jakov, Ivan, Ante  i  Stipan)  odselili  iz  'Prološca  donjeg',  te  se  nastanili
 u  malom  mjestu  'Grabovica'*  blizu  sadašnjeg 
 Buškog  jezera
.  

              Neko  vrijeme, možda  i  generacije  obitelji  Grabovac,  su  tu  boravili
 
(nezna  se koliko)  da  bi  se  onda,  selili  na  'Batinića  brdo' – točnije  malo  mjesto
  uz župu  Podhum   koje  se  zove  'Miši'.    Tu  su,  navodno,  'Grabovci'  boravili 
 oko 70. god.,
(nema  nekih  posebnih  dokaza  o  tome,  osim  usmene  predaje  od  strane  Matiše), 
 da  bi   onda,  ponovno,  slijedila  selidba  u  mjesto  'Vržerale'   na  imanje  'Bulić-a'.


              Nedugo  nakon  toga,  navodno,  neki  turski  beg,
(u  vrijeme  islamizacije  Bosne)
 
bio  je  oduševljen  marljivošću  i  radinošću 
Grabovaca, (oni  su, navodno, spadali  pod 
 njegov  nadzor  i  upravljanje)
  te  ih   je   htio  nagraditi  s  novim,  većim  i  plodnim 
 zemljišnim  posjedom  kako  bi  postigao  veću  produktivnost  i  učinkovitost 
 svoga  djelovanja.
 
              Zato  ih  premješta  na  drugi  dio 
'Vržerala'  (u  samo  središte)  – točnije  na 
 sadašnji  teritorij  t.j. današnje  sjedište 
'Grabovaca'  u  'Vržeralima'.
 

 

              No,  vratimo  se  sada  na  skoro  sam  početak  ove  naše  priče 
na  ona  'četiri  brata'  koji  su  se  iselili  iz  'Prološca' 
(kod  Imotskog);  
              Dakle,  radi  se  o  Jakovu, Ivanu, Anti  i  Stipanu.   
Nas  će,  dalje,  posebno  zanimati ' Jakovljeva  povijest ',  jer  ovo  predhodno
rečeno  odnosilo  se  na  njegovu  obiteljsku  lozu.  


 *
Dok  ova  ostala  tri  brata  su,  navodno,  otišla  svojim  putem: Ivan   u  Livno,
 Ante,
 ponovno,** Ramu, Stipan  (Stipe) Bugojno.

 (** Napisao  sam  'ponovno',  jer  kako  ćemo  poslije  vidjeti,  postoji  jedna  predaja,  da  su 
 Grabovci  iz  Rame,  nakon  turskog  vandalizma  i  barbarstva,  za  vrijeme  opće  seobe  naroda
 na  čelu  s  franjevcima  sa  Šćita,
  otišli  prema  Dalmaciji – vjerojatno  prema  Imotskom (točnije 
 Prološcu), 
zatim  Sinju  i  široj  okolici.  Pa  su  se  neke  obitelji, vjerojatno, nakon  određenog 
 vremena  ponovno  povratile  u  svoj  rodni  kraj  'Ramu'). 

 

Sada  slijedimo  povijest   'Jakova  Grabovca': 

Jakov  je  imao  pet  sinova  i  jednu  kćer (koja  se  je  udala  u 
'Grabovicu'  i  rodila,  navodno,  dva  sina:  Ivana  i  Juru).
  


                 Jakovljevi  sinovi  su  imali  slijedeća   imena:

Mate, Niko, Stipe 
(ili Ivan) - (Malika)
iako, nije  bio najstariji  od  braće,
ali  ipak,
je bio vođa  i  glava  obitelji  koja  je  živjela  u  zajednici – patrijahalnim  načinom  života),
 zatim Marko  i  Franjo* - [*
koji  će  postati  svećenik – fratar  i  boravit  će najprije  u  župi  Visoko, a  poslije  sve  do  smrti  provest  će  u  samostanu  Gorica  u  Livnu.   
Fra. Lovro  Karaula
(1800 - 1875)  graditelj  samostana  na 'Gorici',  spominje
  
fra. Franju  Grabovca  koji  1895. god.  u  Bečkoj radionici  nabavlja  'Fellinger&Hasinger' - komplet  misnog  ruha,  a  poznato  je  da  naručuje  i  umjetničke  slike  baroknog  obilježja 
18 st., neke  od  tih  slika  su:
'Gospa  žalosna',  Sv. Petar  i  Pavao',  'Bogortodica  s  djetetom' 
i.t.d.
]   


Navedimo  sada  'rodoslovlje'  od  ova  četiri  brata  (Mate, Niko, Stipe  i  Marko). 

         Mate   je  imao  tri  sina: Jozo, Ante  i  Ivan  (zvani  Lešo - neplodni)
koji  se  nije  ženio,  niti  je  imao  potomstva. 

                  Jozo
 je  pak  imao  sina  Peru  i  kćer 
Ljubu. 
 Ljuba  se  udala  i  izgubila
prezime,  a   Pere  je  imao  sina 
Matu
 (Matišupripovjedač  ove  povijesti  Grabovaca). 
Mate  je  imao  sinove  Boška  i 
Draška,  te  kćeri  Mila, Vinka  i  Mara
Draško
 & Senka  u  braku,  za  sada,  nemaju  djece,  a  dok  Boško & Ivanka  imaju  dvije
kćeri: Danijela  i  Marija,  te  sina  Dalibora
  (svi  se  trenutno  nalaze  na  privremenom  radu  u Wien-u  -  Austria)     
            Ante
   je   imao  sinove  Cvitka  i  Franju,  te  kćer  Ružu  koja  je  rodila 
Janju  i  Katicu - tu  se  gubi  prezime.   Cvitko  ima  sina  Antu
 koji  seli  u  Australiju  i  tu  dobiva  kćeri  Katicu  i  Ružicu, te  sina  Franju.  
           A  pak,  Franjo,  brat  Cvitkov,  ima  samo  kćeri  Anđu
(udana u Podhum), 
Nadu
(udana  za  Stipu  i  žive  u  Melbournu  -  Australia)  Franjku.

        Niko  je  imao  tri  sina: Toma, Pere  i  Dane. 
            Toma  je  imao,  također,  tri  sina: Ivan
(Ivas), Nikola (ima  sina  Andriju Beču)
Marijan
(ima  sinove  Marijana  i  Nika  u  Torontu - Canada)  (Nikola Marijan  su  nestali  za  vrijeme  II. svjetskog  ratate  dvije  kćeri: Janja  i  Ivka
- (one  su  umrle). 
   Ivan
(Ivas)  je  dobio  sinove:  Tomu  i  Franju te  kćeri: Janju,  Zorku  i  Kaju
  Tomo  je  imao  tri  kćeri: Draga
(udana  na  donje  držanlije),  Anka 
(udana u zagoričane)  
Janja
(udana u Srđević),  te  dva  sina  Antu (lazu) Ivana (šelu).   Ivan & Slavica, sad  zasad,
nemaju  djece,  a  Ante & Snježana  imaju  dva  sina: Tomo  i  Vlado,  te  kćerku  Ivanu. 

      Franjo,  brat  Tomin,  imao  je  sinove: Nikola, Ivica, Draško Zdravko. 
Ivica Draško  su  još  neoženjeni,  pa  nemaju  potomstvo.  Dok,  Nikola  ima  kćeri: 
Jelena  i  Milica,  te  sina: Marijana
  
Zdravko
  je  odselio  u  Novsku - Slavonija, oženjen  i  ima  sina  i  kćer
(neznam  imena). 

      Pere  sin  Nikin,  je  imao  tri  sina: Jandre,  Dragoja  i  Božo, te kćer Ružu.
 
Jandre  je  dobio  dva  sina: Stipu Marka,  te  kćer  Anđu
(prije  nego  je  strijeljan  od 
 strane  Partizana  u  Livnu  1945. god.)
  Stipe  je  poginuo  na  'Prispu' - Bilo  Polje,  a 
Marku (Markiću -
nedavno preminulome)  je  žena  Luca  rodila  dvije  kćeri:  Anđelka  i  Snježana, 
te  jednog 
sina: Stipu (koji  se  nedavno  oženio  i  boravi  na  privremenom  radu  u  Njemačkoj).
              
Dragoja  je,  pak,  imao  kćer  Nadu  i  sina  Ivicu  (koji  je  umro  od  TBC-a).

          (Dragoja,  ni  kriv  i  dužan,  zajedno  s  mnogim  nevinima,  nasilno  je  ubijen  u 
Bleiburg-u.) 
   Božo,  brat  Dragojin,  nije imao potomstva.
(Predpostavlja  se  da  je  i  on  preminuo od TBC-a. Dane  sin  Nikin,  imao  je  sinove: Mirka (poginuo  je  u  II. svj. ratu)
Jakova
  i  Ivicu  (koji  je,  također,  umro  od  TBC-a)   te  kćer  Janju. 
    Jakov  sin  Danin,  dobio  je  sinove: Jakova
(bajo)  i  Vinka (vine)  koji  su  se  odselili   u   Slavonski   Brod.
          
Marko   je  imao  samo  kćerke:  Zeca  (udana  u  Vidoša), Bea  (udana  u  Zagoričane)  i    Zaza  (udana  u  Podhum).

          Stipe  ili  Ivan / zvani  'Malika'   je  imao  tri  sina:  Marijan,  Ilija  i  Stipe. 
Marijan
  je  dobio  tri  sina: Jozo, Mate, Martin  i  dvije  kćeri: Ruža  i  Anđa
Jozo  je  imao  četiri  kćeri: Kata
(udana u Vržerale), Anđa (udana  u  Lipovac kod Vinkovaca - Slavonija), Jela (udana  u  Vinkovce)  i  Ruža (koja  je  ostala  u  Vržeralima),  te  jednoga  sina: Marijan (Milan). 
 

Mate, brat  Jozin  i  Martinov,  imao  je  samo  jedno  djete:  Mirko 
zvani  'Boća'
 
koji  je  u  dva  braka  imao  kćer: Marinka
(poginula  u  prometnoj  nezgodi),  i  dva  sina:

 Marsel
(nema  nasljednika)  Marijan  koji  živi  u  Munchenu,  te  ima  sina (ali,  nažalost, 
 nisam  uspio  saznati  ime). 
Martinu  nemam  podataka.

Ilija   je  imao  tri  sina: Jakov, Mate  Ivan zvani 'Ikan',  te  tri  kćeri: Anica (udana  u  Vržerale),
Ruža
 i  Matija (udane  u  Zabrišće).  


Jakov
 
je  imao  četiri  kćeri: Zorka, Mara
(buba), Anđa  i  Slavka,  te  dva  sina:
Ilija  koji  dalje  nije  imao  potomstva  i  Marko
(mrkezan)  koji  je  imao  kćer: 
Janju
(udana  u  Čuklić)  i  tri  sina,  koji  su  odselili  u  Rijeku: Jakov (Jakiša) - do sada
neoženjen,
Ivan
('krivi') - oženjen, te  ima  dvije  kćeri: Dolores  i  Ivana,  te sina:
Roberta
(Robi)
  i   Stipan (mrnje) -  oženjen,  te  ima  kćer:  Štefani  i  sina:  Patrika.

Mate  je  imao  dvije  kćeri: Matiju
('gara' - ostala  u  Vržeralima - pokojna)  i  Franjku (udana  u  Zadar),
te dva sina:
Niko
(koji  nije  imao  potomstva)  Slavko  kojemu  je  supruga  Zorka (škaruša)
 
rodila  dva  sina:
Vlado
(poginuo  u  prometnoj  nezgodi)  i  Niko  kojemu  je (sada  pokojna supruga) 
Anđelka 
r. Antunović   rodila  sina:  Vladimira  i  kćer:  Niku.


Ivan
(Ikan)  je  imao  sina  Ivana (Breška - umro  prije 2-3 godine).  Ivan (breško)  je  imao  dva  sina: Ivicu (živi  u  Zagrebu),  te  iz  drugog  braka  još  jednog  sina:  Ivana  koji  se  odselio  u 
 Melbourne - Australia
(nisam  uspio  saznati  imena  članova  obitelji). 

Stipi  je  žena  rodila  dvije  kćeri: Anđa (udana  u  Zabrišće)  i  Mara (udana  u  Vržerale  za  Buliće)  te  jednog  sina: Jure  (moj djed)*  kojemu  je  supruga  Ruža  (moja  baka)*   na  svijet  donijela petero  žive  djece - dvije kćerke: Ljuba (udata  u  Vržerale  za  Babić  Slavka - 'Ćiću Joščinovog')  i  Anđa (koja  je  ostala  u  Vržeralima),  te  tri  sina: Stipo (moj otac) te  (moji  stričevi  koji  su  odselili  u  Australiju - Melbourne) Ivan (Ivo)  i  Mirko.

      Moji  roditelji  (Stipo & Ruža)  na  svijet  su  donijeli  petero  djece,  jednu 
 kćerku: Jasna
(udana  u Rapovine  za  Dinka  Erceg)  i  četiri  sina:  Juraj (moja  malenkost), Damirko (trenutno  radi  i  živi  u  Zagrebu),  Ivo  i  Davor  (blizanci - na  privremenom  radu  u  inozemstvu / Munchen - Njemačka).  
Najnovije - Ivo se ženi 05. kolovoza 2007.god.,(u Vržeralima kod Livna)

       Od  nas  petero,  za  sada,  Bog  je  sestru
 Jasnu  i  mene  obdario  potomstvom.
Jasna   i   njen   izabranik
  Dinko   imaju   lijepu   kćerkicu: 
Magdalenu, 
a  meni   i   mojoj   supruzi    Aniti,   Bog   je   darovao 
tri  lijepa sina:
                      Kristijan/Emanuel,  Stjepan/Pavao   i   Ivan/Josip.   


  Stric 
Ivan  strina  Slavica,  na  svijet  su  donijeli  i  u  Australiju  odnijeli, četvero  djece- dvije  kćerke: Ružica  Veronika,  te  dva  sina: Mirko  Stipe - (koji sad zasad nemaju djece), a dok Ružica ima sina Josipa, te Veronika ima dvije lijepe curice:
Kristinu i Ivanu.
Stric 
Mirko  i  strina  Vera
(Veronica), u  dalekoj  Australiji  imaju  dva  sina:
Ivicu
 i  Juru -
(koji, također, još nemaju svoje djece).

The End. **P O Č E T N A ***S T R A N I C A** P O V R A T A K

 

. . . I tako smo došli do kraja ovoga Matinog' nabrajanja ...  ali,  hvala  Bogu, 
svijet  i  dalje  postoji,  te  dolaze  nove  i  nove  generacije,  te  će  biti  još  puno
i  puno  novih  rađanja  u  našim 
obiteljima  Grabovac,  a  time  i  puno  naših 
potomaka  i  nasljednika, 
sve  Bogu  na  slavu.   Neka  nas  ima,  svijet  je  lijepši,
od  kada  mi  postojimo !!!???     Živjeli   svi  
GRABOVCI  -  ma  gdje  bili !!!       Webmaster-Jury©Vrzerale© ™ Grabovac Juraj-®                      Pisano: 01.07.2004. god. (00.10.h.) 

Dorađeno: 06/08. travnja 2007.god. (19.40.h)